Egzekucja należności

Do działań podejmowanych przez komornika sądowego należą egzekucję należności. Wśród nich wyróżnić można:Waga i młotek sędziowski

 • egzekucję świadczeń pieniężnych
 • egzekucję świadczeń niepieniężnych

W przypadku egzekucji pieniężnych wykonywane są one w ramach następujących sposobów egzekucji:

 • z wynagrodzenia za pracę
 • z wierzytelności z rachunku bankowego
 • z praw majątkowych
 • z nieruchomości
 • z ruchomości

Egzekucję świadczeń niepieniężnych wykonuje się poprzez:

 • wydanie rzeczy ruchomej
 • sprzedaż nieruchomości
 • opróżnienie z osób i rzeczy nieruchomości, statku lub lokalu dłużnika

 

Komornik Sądowy w Bielsku Podlaskim Łukasz Ignatowicz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Łukasz Ignatowicz działa na terenie powiatu podlaskiego, siemiatyckiego i hajnowskiego.

 

Egzekucja należności​

Komornik sądowy zajmuje się:

 • eksmisją,
 • egzekucją należności,
 • licytacją nieruchomości,
 • licytacją ruchomości.

Z dniem  1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości;
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Przeprowadzamy także licytacje komornicze.